IMPEL Logo

Save the Date: Konferencja EU Forest Crime Initiative, 15-16 czerwca 2021 (wirtualnie)

17 May, 2021

Przestępczość leśna jest rosnącym problemem z powiązaniami z przestępczością zorganizowaną i korupcją - zajmując 1. miejsce w rankingu dochodowych przestępstw związanych z zasobami naturalnymi w 2017 r. Luki w EUTR i braki w implementacji w krajach UE utrudniały rzeczywistą zmianę w praktyce. EU Forest Crime Initiative, projekt finansowany z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE, rozpoczęty w marcu 2019 r., ma na celu umożliwienie skutecznego egzekwowania prawa poprzez stymulowanie sieci, które są w stanie wykrywać FC i reagować na nie. Projekt ma konkretną koncentrację geograficzną na czterech krajach eksportujących (Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Ukraina) i dwóch krajach importujących (Belgia i Francja). Innowacyjność polega na połączeniu wiedzy INTERPOL w zakresie egzekwowania prawa z praktycznym doświadczeniem WWF w zakresie wspierania firm w celu uniknięcia nielegalnego handlu drewnem.

W czerwcu 2021 r. zostanie zorganizowana ogólnounijna konferencja skupiająca zainteresowane strony z organów ścigania i społeczeństwa obywatelskiego.

Źródło: WWF

 

.

Subscribe to our newsletter