IMPEL Logo

IMPEL Implementering av fugle- og habitatdirektivene ved European Aerodromes Project gjorde sitt første flyplassbesøk

04 Apr, 2023

Flyplasser dekker en betydelig del av Europa, spredt over hele kontinentet, og huser et bredt utvalg av Europas plante- og dyrearter.

Noen av disse dyrene, spesielt de tunge og/eller flokkende artene av fugler og andre dyr, er en av de største farene for luftfarten. Ved kollisjon med fly (fly – dyrelivkollisjon), kan fuglene og andre dyr sette sikkerheten til flyet, dets mannskap og passasjerer i fare (og folk som bor i nærheten av flyplasser og utover).

For å ivareta luftfartssikkerheten har EU-forordning 139 / 2014 sikkerhetsstandarder for alle aspekter av luftfart, inkludert håndtering av farlig dyreliv på og rundt flyplasser.

IMPEL-implementeringen av fugle- og habitatdirektivene ved European Aerodromes Project har som mål å undersøke antall dyr/arter som er berørt av fly, antall dyr/arter som er berørt av unntakene, prosessen for å utstede, utføre og føre tilsyn med unntakene, metoder for håndtering av fare for dyreliv på flyplassene og god praksis for en vinn-vinn-situasjon for både flysikkerhet og biologisk mangfold på flyplasser.

21. mars 2023 avla prosjektteamet sitt første flyplassbesøk til Athen internasjonale lufthavn, Hellas. Prosjektteamet vil fortsette sine aktiviteter med flyplassbesøk i Italia i april.

 

Klikk her for mer informasjon om prosjektet.

Subscribe to our newsletter