IMPEL Logo

IMPELi projekt "Linnudirektiivi ja elupaikade direktiivide rakendamine Euroopa lennuväljadel" tegi oma esimese lennuväljakute külastuse.

04 Apr, 2023

Aerodroomid katavad märkimisväärse osa Euroopast, paiknedes hajutatult üle kogu kontinendi, võõrustades paljusid Euroopa’taime- ja loomaliike.

Mõned neist loomadest, eriti rasked ja/või parvides lendavad linnuliigid ja muud loomad, on üks peamisi ohte lennundusele. Õhusõidukiga kokku põrgates (aircraft – wildlife collision) võivad linnud ja muud loomad ohustada õhusõiduki, selle meeskonna ja reisijate (ning lennuväljade läheduses ja mujal elavate inimeste) ohutust.

Lennundusohutuse tagamiseks on EÜ määruses 139 / 2014 sätestatud ohutusstandardid lennunduse kõigi aspektide jaoks, sealhulgas ohtlike eluslooduse liikide ohjamine lennuväljadel ja nende ümbruses.

Projekti IMPEL "Linnudirektiivi ja elupaigadirektiivi rakendamine Euroopa lennuväljadel" eesmärk on uurida õhusõidukite poolt mõjutatud loomade/liikide arvu, erandite poolt mõjutatud loomade/liikide arvu, erandite tegemise, rakendamise ja järelevalve protsessi, lennuväljade metsloomade ohu ohjamise meetodeid ja häid tavasid nii lennuohutuse kui ka bioloogilise mitmekesisuse win – win olukorra saavutamiseks lennuväljadel.

21. märtsil 2023 tegi projektirühm oma esimese lennuvälja külastuse Ateena rahvusvahelisse lennujaama Kreekas. Projektirühm jätkab oma tegevust aprillis lennuväljakute külastamisega Itaalias.

 

here lisateavet projekti kohta.

Subscribe to our newsletter