IMPEL Logo

Projekt IMPEL Implementácia smerníc o vtákoch a biotopoch na európskych letiskách uskutočnil prvú návštevu letiska

04 Apr, 2023

Aerodrómy pokrývajú značnú časť Európy, sú roztrúsené po celom kontinente a hostia širokú škálu európskych’rastlinných a živočíšnych druhov.

Nariadenie EK č. 139 / 2014 obsahuje bezpečnostné normy pre všetky aspekty letectva vrátane riadenia nebezpečných voľne žijúcich živočíchov na letiskách a v ich okolí.

Projekt IMPEL Implementácia smerníc o vtákoch a biotopoch na európskych letiskách je zameraný na preskúmanie počtu živočíchov/druhov ovplyvnených lietadlami, počtu živočíchov/druhov ovplyvnených výnimkami, procesu vydávania, vykonávania a dohľadu nad výnimkami, metód riadenia nebezpečenstva pre voľne žijúce živočíchy na letiskách a osvedčených postupov na dosiahnutie situácie win – win v oblasti bezpečnosti letov aj biodiverzity na letiskách.

 

Subscribe to our newsletter