IMPEL Logo

IMPEL-projektet Implementation of the Bird and Habitat Directives at European Aerodromes gjorde sitt första flygplatsbesök

04 Apr, 2023

Aerodromer täcker en betydande del av Europa, utspridda över hela kontinenten, och hyser en stor variation av Europas växt- och djurarter.

Vissa av dessa djur, särskilt de tunga och/eller flocklevande fågelarterna och andra djur, är en av de största farorna för luftfarten. När fåglar och andra djur kolliderar med flygplan (kollision mellan flygplan och vilda djur) kan de äventyra säkerheten för flygplanet, dess besättning och passagerare (och människor som bor i närheten av flygplatser och längre bort).

För att skydda flygsäkerheten har EG-förordning 139/2014 säkerhetsstandarder för alla aspekter av luftfart, inklusive hantering av farliga vilda djur och växter på och runt flygplatser.

Projektet IMPEL Implementation of the Bird and Habitat Directives at European Aerodromes syftar till att undersöka antalet djur/arter som påverkas av flygplan, antalet djur/arter som påverkas av undantagen, processen för att utfärda, genomföra och övervaka undantagen, flygplatsernas metoder för riskhantering av vilda djur och god praxis för en win – win-situation för både flygsäkerhet och biologisk mångfald vid flygplatser.

Den 21 mars 2023 gjorde projektgruppen sitt första flygplatsbesök på Atens internationella flygplats i Grekland. Projektgruppen kommer att fortsätta sin verksamhet med flygplatsbesök i Italien i april.

 

Klicka här för mer information om projektet.

Subscribe to our newsletter