IMPEL Logo

IMPEL Putnu un biotopu direktīvu īstenošana Eiropas lidlaukos projekta ietvaros pirmo reizi apmeklēja lidlauku.

04 Apr, 2023

Aerodromi aizņem ievērojamu Eiropas daļu, kas izkaisīti pa visu kontinentu, uzņemot visdažādākās Eiropas augu un dzīvnieku sugas.

.

:">Lai nodrošinātu aviācijas drošību, EK Regulā 139 / 2014 ir noteikti drošības standarti visiem aviācijas aspektiem, tostarp bīstamo savvaļas dzīvnieku pārvaldībai lidlaukos un ap tiem.

 

Noklikšķiniet uz klikšķi: #954f72;" href="../../../../lv/projekti/putnu-direkcijas-uz-lidlaukiem">šeit

Subscribe to our newsletter