IMPEL Logo

IMPEL projektas "Paukščių ir buveinių direktyvų įgyvendinimas Europos aerodromuose" pirmą kartą apsilankė aerodrome

04 Apr, 2023

Aerodromai užima didelę Europos dalį, išsibarstę po visą žemyną, juose gyvena daugybė Europos’augalų ir gyvūnų rūšių.

Siekiant užtikrinti aviacijos saugą, EK reglamente Nr. 139 / 2014 nustatyti saugos standartai visiems aviacijos aspektams, įskaitant pavojingų laukinių gyvūnų valdymą aerodromuose ir aplink juos.

">Projekto IMPEL "Paukščių ir buveinių direktyvų įgyvendinimas Europos aerodromuose" tikslas - ištirti gyvūnų ir (arba) rūšių, kurioms daro poveikį orlaiviai, skaičių, gyvūnų ir (arba) rūšių, kurioms taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos, skaičių, leidžiančių nukrypti nuostatų išdavimo, vykdymo ir priežiūros procesą, aerodromuose taikomus pavojaus laukinei gamtai valdymo metodus ir gerąją praktiką, kad būtų užtikrinta ir skrydžių saugos, ir biologinės įvairovės situacija aerodromuose.

 

Paspauskite kur

Subscribe to our newsletter