IMPEL Logo

IMPEL Izvajanje direktiv o pticah in habitatih na evropskih letališčih Projekt IMPEL je prvič obiskal letališča

04 Apr, 2023

Aerodromi pokrivajo pomemben del Evrope, razpršeni so po vsej celini in gostijo najrazličnejše evropske’rastlinske in živalske vrste.

:">Za zagotavljanje letalske varnosti so v Uredbi ES 139 / 2014 določeni varnostni standardi za vse vidike letalstva, vključno z upravljanjem nevarnih prostoživečih živali na letališčih in v njihovi okolici.

: > 

Klikni  #954f72;" href="../../../en/projekti/ptak-na-letališčih">