IMPEL Logo

IMPEL Implementation of the Bird and Habitat Directives at European Aerodromes Project przeprowadził pierwszą wizytę na lotnisku

04 Apr, 2023

Aerodromy pokrywają znaczną część Europy, rozrzucone po całym kontynencie, goszcząc szeroką gamę europejskich gatunków roślin i zwierząt.

>

Niektóre z tych zwierząt, zwłaszcza ciężkie i/lub stadne gatunki ptaków i innych zwierząt, stanowią jedno z głównych zagrożeń dla lotnictwa. W przypadku zderzenia ze statkiem powietrznym (zderzenie statku powietrznego z dziką zwierzyną), ptaki i inne zwierzęta mogą zagrażać bezpieczeństwu statku powietrznego, jego załogi i pasażerów (oraz ludzi mieszkających w pobliżu lotnisk i poza nimi).

Aby zapewnić bezpieczeństwo lotnictwa, rozporządzenie WE 139/2014 określa normy bezpieczeństwa dla wszystkich aspektów lotnictwa, w tym zarządzania niebezpiecznymi dzikimi zwierzętami na lotniskach i wokół nich.

Projekt IMPEL Wdrażanie Dyrektyw Ptasiej i Siedliskowej na Lotniskach Europejskich ma na celu zbadanie liczby zwierząt/gatunków, na które mają wpływ statki powietrzne, liczby zwierząt/gatunków, na które mają wpływ odstępstwa, procesu wydawania, wykonywania i nadzorowania odstępstw, metod zarządzania zagrożeniami dla dzikiej przyrody na lotniskach oraz dobrych praktyk w celu osiągnięcia sytuacji "win – win" zarówno w zakresie bezpieczeństwa lotów, jak i różnorodności biologicznej na lotniskach.

>

W dniu 21 marca 2023 r. zespół projektowy odbył swoją pierwszą wizytę na lotnisku w Atenach, w Grecji. W kwietniu Zespół Projektowy będzie kontynuował swoje działania wizytując lotniska we Włoszech.

>

 

>

Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji na temat Projektu.

>

Subscribe to our newsletter