IMPEL Logo

IMPEL NPRI-prosjekt med Nord-Makedonia og Serbia

26 May, 2023

IMPELs National Peer Review Initiative (NPRI) legger grunnlaget for utviklingen av autonome peer review-aktiviteter i nasjonale nettverk av miljømyndigheter og -byråer. NPRI-tilnærmingen kan brukes som et fleksibelt verktøy for å forbedre egne prestasjoner gjennom dialog, felles konfrontasjon og utveksling av god praksis mellom jevnaldrende som tilhører samme nettverk eller til en gruppe interessenter som arbeider med samme problemstillinger. Det er et kraftig verktøy som støtter gjennomføringen av EUs ECA-initiativ, hovedsakelig gjennom dets potensial til å implementere god og beste praksis og homogenisering.

 

Samfunnet av land som deltar i IMPELs National Peer Review Initiative (NPRI) vokser raskt. For tiden deltar Portugal, Romania, Nord-Makedonia, Serbia, Albania, Slovakia, Nederland og Italia aktivt i initiativet ved å konkret implementere en NPRI. Flere andre land deltar i prosjektgruppemøter online eller rygg mot rygg med NPRI-møter i forskjellige land og vurderer å implementere NPRI i sine land. Entusiasmen er stor og initiativets betydning for landene og deres organisasjoner er anerkjent. Etter Covid-19-pandemien har det siden juli 2022 vært holdt flere møter i land for å diskutere utformingen av en NPRI eller for å vurdere fremdriften til en pågående NPRI.

Fra 8. til 11. mai ble det holdt et felles møte med representanter på høyt nivå for inspektorater fra Nord-Makedonia og Serbia i Skopje. Begge land bestemte seg for å gjennomføre et felles NPRI, hovedsakelig motivert av det faktum at begge land er EU-kandidater og forbereder seg på å oppfylle EUs krav. Som et resultat av det felles møtet bestemte inspektoratene i Nord-Makedonia og Serbia å fokusere NPRI på å utvikle en tilnærming til å prioritere sentrale nasjonale og internasjonale miljølover og forskrifter, som vil støtte utplassering og bruk av deres ressurser og kapasitet for rettshåndhevelse på den mest effektive og effektive måten.

Subscribe to our newsletter