IMPEL Logo

IMPEL NPRI-projekt med Nordmakedonien og Serbien

26 May, 2023

IMPEL’s National Peer Review Initiative (NPRI) lægger fundamentet for udviklingen af selvstændige peer review-aktiviteter i nationale netværk af miljømyndigheder og -agenturer. NPRI-tilgangen kan bruges som et fleksibelt værktøj til at forbedre ens egen præstation gennem dialog, fælles konfrontation og udveksling af god praksis mellem peers, der tilhører det samme netværk eller en gruppe af interessenter, der beskæftiger sig med de samme emner. Det er et stærkt værktøj, der understøtter implementeringen af EU's ECA-initiativ, primært gennem dets potentiale til at implementere god og bedste praksis og homogenisering.

 

Fællesskabet af lande, der deltager i IMPEL’s National Peer Review Initiative (NPRI), vokser hurtigt. I øjeblikket deltager Portugal, Rumænien, Nordmakedonien, Serbien, Albanien, Slovakiet, Holland og Italien aktivt i initiativet ved konkret at implementere et NPRI. Flere andre lande deltager i projektgruppemøder online eller back-to-back med NPRI-møder i forskellige lande og overvejer at implementere NPRI i deres lande. Entusiasmen er stor, og vigtigheden af initiativet for landene og deres organisationer er anerkendt. Efter Covid-19-pandemien har der siden juli 2022 været afholdt flere møder i landene for at diskutere designet af en NPRI eller for at gennemgå fremskridtene i en igangværende NPRI. 

Fra den 8. til den 11. maj blev der afholdt et fælles møde i Skopje mellem højtstående repræsentanter for inspektorater fra Nordmakedonien og Serbien. Begge lande besluttede at gennemføre en fælles NPRI, hovedsageligt motiveret af det faktum, at begge lande er EU-kandidater og forbereder sig på at opfylde EU's krav. Som et resultat af det fælles møde besluttede inspektoraterne i Nordmakedonien og Serbien at fokusere NPRI på at udvikle en tilgang til prioritering af centrale nationale og internationale miljølove og -bestemmelser, som vil støtte implementeringen og brugen af deres ressourcer og kapacitet til retshåndhævelse på den mest effektive måde.

Subscribe to our newsletter