IMPEL Logo

IMPEL NPRI projekt Põhja-Makedoonia ja Serbiaga

26 May, 2023

 See on võimas vahend, mis toetab ELi kontrollikoja algatuse rakendamist, peamiselt oma potentsiaali kaudu rakendada häid ja parimaid tavasid ning homogeniseerida.

 

Kui Covid-19 pandeemia on alates 2022. aasta juulist korraldatud riikides mitmeid kohtumisi, et arutada kujundust NPRI või käimasoleva NPRI edusammude läbivaatamiseks. 

8.-11. mail toimus Skopjes Põhja-Makedoonia ja Serbia inspektsioonide kõrgetasemeliste esindajate ühine kohtumine. Mõlemad riigid otsustasid viia läbi ühise NPRI, mis on peamiselt ajendatud asjaolust, et mõlemad riigid on ELi kandidaatriigid ja valmistuvad vastama ELi nõuetele. Ühiskohtumise tulemusel otsustasid Põhja-Makedoonia ja Serbia inspektsioonid keskenduda NPRI raames sellise lähenemisviisi väljatöötamisele, mille eesmärk on seada prioriteediks peamised riiklikud ja rahvusvahelised keskkonnaalased õigusaktid, mis toetab nende ressursside ja õiguskaitsealase suutlikkuse rakendamist ja kasutamist kõige tõhusamal ja tulemuslikumal viisil.

Subscribe to our newsletter