IMPEL Logo

Projekt IMPEL NPRI so Severným Macedónskom a Srbskom

26 May, 2023

 

Komunita krajín, ktoré sa zúčastňujú na Národnej iniciatíve vzájomného hodnotenia (NPRI) IMPEL’sa rýchlo rozrastá. V súčasnosti sa na iniciatíve aktívne podieľajú Portugalsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Albánsko, Slovensko, Holandsko a Taliansko, ktoré konkrétne realizujú NPRI. Niekoľko ďalších krajín sa zúčastňuje na stretnutiach projektovej skupiny online alebo spätne so stretnutiami NPRI v rôznych krajinách a zvažuje zavedenie NPRI vo svojich krajinách. Nadšenie je veľké a význam iniciatívy pre krajiny a ich organizácie je uznávaný. V nadväznosti na pandémiu Covid-19 sa od júla 2022 uskutočnilo v krajinách niekoľko stretnutí, na ktorých sa diskutovalo o návrhu NPRI alebo na preskúmanie pokroku prebiehajúcej NPRI. 

Subscribe to our newsletter