IMPEL Logo

IMPEL NPRI-project met Noord-Macedonië en Servië

26 May, 2023

IMPEL’s National Peer Review Initiative (NPRI) legt de basis voor de ontwikkeling van autonome peer review-activiteiten in nationale netwerken van milieu-instanties en -agentschappen. De NPRI-benadering kan worden gebruikt als een flexibel instrument om de eigen prestaties te verbeteren door middel van dialoog, gezamenlijke confrontatie en uitwisseling van goede praktijken tussen collega's die deel uitmaken van hetzelfde netwerk of van een groep belanghebbenden die zich met dezelfde kwesties bezighouden. Het is een krachtig instrument dat de uitvoering van het EU ECA-initiatief ondersteunt, voornamelijk door zijn potentieel om goede en beste praktijken en homogenisering te implementeren.

 

De gemeenschap van landen die deelnemen aan IMPEL’s National Peer Review Initiative (NPRI) groeit snel. Op dit moment nemen Portugal, Roemenië, Noord-Macedonië, Servië, Albanië, Slowakije, Nederland en Italië actief deel aan het initiatief door concreet een NPRI te implementeren. Verschillende andere landen nemen deel aan projectgroepbijeenkomsten online of parallel aan NPRI-bijeenkomsten in verschillende landen en overwegen de implementatie van NPRI in hun land. Het enthousiasme is groot en het belang van het initiatief voor de landen en hun organisaties wordt erkend. Naar aanleiding van de Covid-19 pandemie zijn er sinds juli 2022 verschillende bijeenkomsten gehouden in landen om het ontwerp te bespreken van een NPRI of om de voortgang van een lopend NPRI te evalueren. 

Van 8 tot 11 mei vond in Skopje een gezamenlijke bijeenkomst plaats van hooggeplaatste vertegenwoordigers van inspectiediensten uit Noord-Macedonië en Servië. Beide landen besloten een gezamenlijke NPRI uit te voeren, voornamelijk omdat beide landen EU-kandidaat zijn en zich voorbereiden om aan de EU-vereisten te voldoen. Als resultaat van de gezamenlijke bijeenkomst besloten de inspectiediensten van Noord-Macedonië en Servië om het NPRI te richten op het ontwikkelen van een aanpak voor het prioriteren van belangrijke nationale en internationale milieuwet- en regelgeving, die de inzet en het gebruik van hun middelen en capaciteit voor wetshandhaving op de meest efficiënte en effectieve manier zal ondersteunen.

Subscribe to our newsletter