IMPEL Logo

IMPEL NPRI Projekt med Nordmakedonien och Serbien

26 May, 2023

IMPEL’s nationella initiativ för kollegial granskning (NPRI) lägger grunden för utvecklingen av självständiga aktiviteter för kollegial granskning i nationella nätverk av miljömyndigheter och miljöorgan. NPRI-metoden kan användas som ett flexibelt verktyg för att förbättra sina egna resultat genom dialog, gemensam konfrontation och utbyte av god praxis mellan kollegor som tillhör samma nätverk eller en grupp av intressenter som arbetar med samma frågor. Det är ett kraftfullt verktyg som stöder genomförandet av EU:s ECA-initiativ, främst genom dess potential att implementera god och bästa praxis och homogenisering.

 

Gruppen av länder som deltar i IMPEL’s National Peer Review Initiative (NPRI) växer snabbt. För närvarande deltar Portugal, Rumänien, Nordmakedonien, Serbien, Albanien, Slovakien, Nederländerna och Italien aktivt i initiativet genom att konkret genomföra en NPRI. Flera andra länder deltar i projektgruppsmöten online eller back-to-back med NPRI-möten i olika länder och överväger att implementera NPRI i sina länder. Entusiasmen är stor och initiativets betydelse för länderna och deras organisationer är erkänd. Efter covid-19-pandemin har det sedan juli 2022 hållits flera möten i länderna för att diskutera utformningen av initiativet och dess organisationer: Calibri, sans-serif;"> av en NPRI eller för att granska framstegen i en pågående NPRI. 

Den 8-11 maj hölls ett gemensamt möte i Skopje med företrädare på hög nivå för inspektorat från Nordmakedonien och Serbien. Båda länderna beslutade att genomföra en gemensam NPRI, främst motiverat av det faktum att båda länderna är EU-kandidater och förbereder sig för att uppfylla EU:s krav. Som ett resultat av det gemensamma mötet beslutade inspektionsmyndigheterna i Nordmakedonien och Serbien att fokusera NPRI på att utveckla en strategi för att prioritera viktiga nationella och internationella miljölagar och förordningar, vilket kommer att stödja utvecklingen och användningen av deras resurser och kapacitet för brottsbekämpning på det mest effektiva och effektiva sättet.

Subscribe to our newsletter