IMPEL Logo

IMPEL NPRI projekts ar Ziemeļmaķedoniju un Serbiju

26 May, 2023

IMPEL’Nacionālā salīdzinošās vērtēšanas iniciatīva (NPRI) ir pamats autonomas salīdzinošās vērtēšanas pasākumu attīstībai valsts vides iestāžu un aģentūru tīklos. NPRI pieeju var izmantot kā elastīgu rīku, lai uzlabotu savu darbību, izmantojot dialogu, kopīgu konfrontāciju un labas prakses apmaiņu starp vienaudžiem, kas pieder vienam tīklam vai ieinteresēto personu grupai, kura nodarbojas ar vieniem un tiem pašiem jautājumiem. 

Valstu kopiena, kas piedalās IMPEL’Nacionālajā salīdzinošās vērtēšanas iniciatīvā (NPRI), strauji pieaug. Pašlaik iniciatīvā aktīvi piedalās Portugāle, Rumānija, Ziemeļmaķedonija, Serbija, Albānija, Slovākija, Nīderlande un Itālija, konkrēti īstenojot NPRI. Vairākas citas valstis piedalās projekta grupas sanāksmēs tiešsaistē vai paralēli NPRI sanāksmēm dažādās valstīs un apsver NPRI īstenošanu savās valstīs. Entuziasms ir liels, un tiek atzīta iniciatīvas nozīme valstīm un to organizācijām. Pēc Kovid-19 pandēmijas kopš 2022. gada jūlija valstīs ir notikušas vairākas sanāksmes, lai apspriestu izstrādi NPRI vai lai pārskatītu notiekošās NPRI norisi. 

Subscribe to our newsletter