IMPEL Logo

Projekt IMPEL NPRI z Macedonią Północną i Serbią

26 May, 2023

IMPEL’s National Peer Review Initiative (NPRI) kładzie podwaliny pod rozwój autonomicznych działań w zakresie wzajemnej oceny w krajowych sieciach organów i agencji środowiskowych. Podejście NPRI może być wykorzystywane jako elastyczne narzędzie do poprawy własnych wyników poprzez dialog, wspólną konfrontację i wymianę dobrych praktyk między partnerami należącymi do tej samej sieci lub do grupy interesariuszy zajmujących się tymi samymi kwestiami. Jest to potężne narzędzie, które wspiera wdrażanie unijnej inicjatywy ETO, głównie dzięki potencjałowi wdrażania dobrych i najlepszych praktyk oraz homogenizacji.

>

 

>

Społeczność krajów, które uczestniczą w IMPEL’s National Peer Review Initiative (NPRI) szybko rośnie. Obecnie Portugalia, Rumunia, Macedonia Północna, Serbia, Albania, Słowacja, Holandia i Włochy aktywnie uczestniczą w inicjatywie, konkretnie wdrażając NPRI. Kilka innych krajów uczestniczy w spotkaniach grup projektowych online lub równolegle ze spotkaniami NPRI w różnych krajach i rozważa wdrożenie NPRI w swoich krajach. Entuzjazm jest wysoki, a znaczenie inicjatywy dla krajów i ich organizacji jest uznawane. W następstwie pandemii Covid-19, od lipca 2022 r. w krajach odbyło się kilka spotkań w celu omówienia projektu NPRI lub w celu przeglądu postępów trwającego NPRI. 

W dniach 8-11 maja w Skopje odbyło się wspólne spotkanie przedstawicieli wysokiego szczebla inspektoratów z Macedonii Północnej i Serbii. Oba kraje zdecydowały się na przeprowadzenie wspólnego NPRI, głównie ze względu na fakt, że oba kraje są kandydatami do UE i przygotowują się do spełnienia wymogów UE. W wyniku wspólnego spotkania inspektoraty Macedonii Północnej i Serbii postanowiły skoncentrować NPRI na opracowaniu podejścia do priorytetyzacji kluczowych krajowych i międzynarodowych przepisów i regulacji w zakresie ochrony środowiska, które będą wspierać rozmieszczenie i wykorzystanie ich zasobów i zdolności do egzekwowania prawa w najbardziej wydajny i skuteczny sposób.

Subscribe to our newsletter