IMPEL Logo

IMPEL Waste Management and Circular Economy møte og besøk på stedet holdt 19.-20. juni i São Miguel, Azorene

10 Jul, 2023

Den 19. juni fant et møte i IMPEL-prosjektet "Avfallshåndtering og sirkulær økonomi" (WMCE) - undergruppe IED og sirkulær økonomi, sted, i Furnas forsknings- og overvåkingssenter, på São Miguel Island -Azorene, arrangert av Environmental Inspectorate of det regionale sekretariatet for miljø og klimaendringer på Azorene.

40 IMPEL-medlemmer fra 15 land deltok på møtet på stedet og online; møtet var vert for 6 deltakere fra EU DIES-prosjektet, som tar sikte på å øke den tekniske og institusjonelle kapasiteten til de kompetente myndighetene for implementering av industriutslippsdirektivet (IED) for å forstå og kontrollere industriell forurensning i Türkiye. Tilnærmingene fra ulike land om sammenhengen mellom sirkulær økonomi og industriutslippsdirektivet har blitt delt.

Tillatelses- og tilsynsmyndigheter i Europa ('regulatorer') spiller en viktig rolle for å få den sirkulære økonomien til å fungere. I økende grad står de overfor den utfordrende oppgaven å oppmuntre industrien til å bli mer sirkulær og legge til rette for sirkulære innovasjoner som fremmer ressurseffektivitet, forebygging av avfall og bruk av nye sekundære råvarer. Et avgjørende element i overgangen til sirkulær økonomi er innovasjonene ved produksjons- og gjenvinningsanlegg som tar sikte på ressurseffektivitet, forebygging av avfall og bruk av produksjonsrester eller materialer gjenvunnet fra avfall som sekundære råvarer.

IED&sirkulær økonomi-undergruppen fokuserer på hvordan regulatorer kan gjøre industrielle utslippsdirektivets tillatelser mer sirkulære og hvordan IED-installasjoner kan bidra til sirkulær økonomi. Målet er å utvikle en veiledning for tillatelsesskriver og inspektører om hvordan man kan gjøre IED-tillatelser mer 'sirkulære' og å utvikle en sirkulær økonomiindeks for IED-installasjoner.

Den 20. juni ble det holdt et besøk til «Ecoparque» i São Miguel (drevet av MUSAMI); operatøren forklarte hvordan avfall behandles og hvilke som er de største vanskelighetene og utfordringene knyttet til avfallshåndteringen på øya.

Subscribe to our newsletter