IMPEL Logo

IMPEL-møde om affaldshåndtering og cirkulær økonomi og besøg på stedet afholdt den 19.-20. juni i São Miguel, Azorerne.

10 Jul, 2023

Den 19. juni blev der afholdt et møde i IMPEL-projektet "Waste Management and Circular Economy" (WMCE) - undergruppe IED & Circular Economy, i Furnas Research and Monitoring Centre, på São Miguel Island -Azorerne, med miljøinspektoratet fra det regionale sekretariat for miljø og klimaforandringer på Azorerne som vært.

40 IMPEL-medlemmer fra 15 lande deltog i mødet på stedet og online; mødet var vært for 6 deltagere fra EU DIES-projektet, der har til formål at øge den tekniske og institutionelle kapacitet hos de kompetente myndigheder for implementering af direktivet om industrielle emissioner (IED) for at forstå og kontrollere industriel forurening i Tyrkiet. De forskellige landes tilgange til forbindelsen mellem cirkulær økonomi og direktivet om industrielle emissioner er blevet delt. 

Tilladelses- og inspektionsmyndigheder i Europa ("regulatorer") spiller en vigtig rolle i at få den cirkulære økonomi til at fungere. De står i stigende grad over for den udfordrende opgave at tilskynde industrien til at blive mere cirkulær og lette cirkulære innovationer, der fremmer ressourceeffektivitet, forebyggelse af affald og brug af nye sekundære råmaterialer. Et afgørende element i overgangen til den cirkulære økonomi er innovationer på produktions- og genanvendelsesanlæg, der sigter mod ressourceeffektivitet, forebyggelse af affald og brug af produktionsrester eller materialer genvundet fra affald som sekundære råmaterialer. 

Undergruppen IED&Cirkulær økonomi fokuserer på, hvordan tilsynsmyndigheder kan gøre tilladelser i henhold til direktivet om industrielle emissioner mere cirkulære, og hvordan IED-anlæg kan bidrage til cirkulær økonomi.Målet er at udvikle en vejledning til tilladelsesudstedere og inspektører om, hvordan man gør IED-tilladelser mere 'cirkulære' og at udvikle et indeks for cirkulær økonomi for IED-anlæg.

Den 20. juni blev der afholdt et besøg på "Ecoparque" på São Miguel (drevet af MUSAMI); operatøren forklarede, hvordan affald behandles, og hvilke de største vanskeligheder og udfordringer er i forbindelse med affaldshåndtering på øen.  

Subscribe to our newsletter