IMPEL Logo

Stretnutie a návšteva na mieste v rámci projektu IMPEL Odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo, ktoré sa konalo 19. a 20. júna na ostrove São Miguel na Azorských ostrovoch

10 Jul, 2023

Dňa 19. júna sa vo výskumnom a monitorovacom centre Furnas na ostrove São Miguel na Azorských ostrovoch uskutočnilo stretnutie projektu IMPEL "Odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo" (WMCE) - podskupina IED & obehové hospodárstvo, ktoré hostil Inšpektorát životného prostredia Regionálneho sekretariátu pre životné prostredie a klimatické zmeny Azorských ostrovov.

Na stretnutí sa zúčastnilo 40 členov IMPEL z 15 krajín na mieste a online; stretnutie hostilo 6 účastníkov z projektu EÚ DIES, ktorého cieľom je zvýšiť technické a inštitucionálne kapacity príslušných orgánov pre implementáciu smernice o priemyselných emisiách (IED) s cieľom pochopiť a kontrolovať priemyselné znečistenie v Türkiye. Vymenili sa prístupy z rôznych krajín k prepojeniu obehového hospodárstva a smernice o priemyselných emisiách. 

Povoľovacie a kontrolné orgány v Európe ("regulačné orgány") zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní fungovania obehového hospodárstva. Čoraz častejšie čelia náročnej úlohe podporovať priemysel, aby sa stal viac obehový, a uľahčovať obehové inovácie, ktoré podporujú efektívne využívanie zdrojov, predchádzanie vzniku odpadu a využívanie nových druhotných surovín. Kľúčovým prvkom prechodu na obehové hospodárstvo sú inovácie vo výrobných a recyklačných zariadeniach, ktorých cieľom je efektívne využívanie zdrojov, predchádzanie vzniku odpadu a využívanie zvyškov z výroby alebo materiálov získaných z odpadu ako druhotných surovín. 

Podskupina IED&obehové hospodárstvo sa zameriava na to, ako môžu regulačné orgány dosiahnuť, aby povolenia podľa smernice o priemyselných emisiách boli viac obehové, a ako môžu zariadenia IED prispieť k obehovému hospodárstvu. Cieľom je vypracovať usmernenia pre pisateľov povolení a inšpektorov o tom, ako dosiahnuť, aby povolenia IED boli viac "obehové", a vypracovať index obehového hospodárstva pre zariadenia IED.

20. júna sa uskutočnila návšteva v "Ecoparque" na ostrove São Miguel (prevádzkuje ho MUSAMI); prevádzkovateľ vysvetlil, ako sa na ostrove spracúva odpad a aké sú hlavné ťažkosti a výzvy súvisiace s nakladaním s odpadom. 

Subscribe to our newsletter