IMPEL Logo

IMPEL-möte om avfallshantering och cirkulär ekonomi och platsbesök den 19-20 juni i São Miguel, Azorerna

10 Jul, 2023

Den 19 juni hölls ett möte i IMPEL-projektet "Waste Management and Circular Economy" (WMCE) - Subgroup IED & Circular Economy, i Furnas Research and Monitoring Centre, på São Miguel Island -Azorerna, med miljöinspektionen vid det regionala sekretariatet för miljö och klimatförändringar på Azorerna som värd.

40 IMPEL-medlemmar från 15 länder deltog i mötet på plats och online; mötet var värd för 6 deltagare från EU DIES-projektet, som syftar till att öka den tekniska och institutionella kapaciteten hos de behöriga myndigheterna för genomförandet av direktivet om industriutsläpp (IED) för att förstå och kontrollera industriföroreningar i Turkiet. Tillvägagångssätten från olika länder om kopplingen mellan cirkulär ekonomi och direktivet om industriutsläpp har delats. 

Tillstånds- och inspektionsmyndigheter i Europa ("tillsynsmyndigheter") spelar en viktig roll för att få den cirkulära ekonomin att fungera. De ställs allt oftare inför den utmanande uppgiften att uppmuntra industrin att bli mer cirkulär och underlätta cirkulära innovationer som främjar resurseffektivitet, förebyggande av avfall och användning av nya sekundära råmaterial. Ett avgörande inslag i övergången till den cirkulära ekonomin är innovationer vid produktions- och återvinningsanläggningar som syftar till resurseffektivitet, förebyggande av avfall och användning av produktionsrester eller material som återvunnits från avfall som sekundära råvaror. 

Undergruppen IED&Cirkulär ekonomi fokuserar på hur tillsynsmyndigheter kan göra tillstånd enligt industriutsläppsdirektivet mer cirkulära och hur IED-installationer kan bidra till en cirkulär ekonomi.Målet är att utveckla en vägledning för tillståndsgivare och inspektörer om hur man gör IED-tillstånd mer "cirkulära" och att utveckla ett index för cirkulär ekonomi för IED-installationer.

Den 20 juni hölls ett platsbesök på "Ecoparque" i São Miguel (drivs av MUSAMI); operatören förklarade hur avfall behandlas och vilka de största problemen och utmaningarna är i samband med avfallshantering på ön.  

Undergruppen för IED&cirkulär ekonomi fokuserar på hur tillsynsmyndigheter kan göra IED-tillstånd mer cirkulära och hur IED-installationer kan bidra till en cirkulär ekonomi.

Subscribe to our newsletter