IMPEL Logo

IMPELin jätehuolto- ja kiertotalouskokous ja vierailu São Miguelissa Azoreilla 19.-20. kesäkuuta.

10 Jul, 2023

19. kesäkuuta pidettiin IMPEL-hankkeen "Jätehuolto ja kiertotalous" (WMCE) - alaryhmän IED & kiertotalous - kokous Furnasin tutkimus- ja seurantakeskuksessa São Miguelin saarella Azoreilla Azoreiden alueellisen ympäristö- ja ilmastonmuutossihteeristön ympäristötarkastusviraston isännöimänä.

40 IMPELin jäsentä 15 maasta osallistui kokoukseen paikan päällä ja verkossa; kokouksessa oli kuusi osallistujaa EU:n DIES-hankkeesta, jonka tavoitteena on lisätä teollisuuspäästödirektiivin täytäntöönpanosta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten teknisiä ja institutionaalisia valmiuksia ymmärtää ja valvoa teollisuuden aiheuttamaa pilaantumista Turkissa. Eri maiden lähestymistapoja kiertotalouden ja teollisuuspäästödirektiivin väliseen yhteyteen on jaettu. 

Lupa- ja valvontaviranomaisilla ("sääntelijöillä") on Euroopassa tärkeä rooli kiertotalouden toteuttamisessa. Niiden haastavana tehtävänä on yhä useammin rohkaista teollisuutta muuttumaan kiertotaloudellisemmaksi ja helpottaa kiertotalousinnovaatioita, joilla edistetään resurssitehokkuutta, jätteiden syntymisen estmist ja uusien sekundaaristen raaka-aineiden kytt. Kiertotalouteen siirtymisessä ratkaisevaa ovat tuotanto- ja kierrätyslaitosten innovaatiot, joilla pyritään resurssitehokkuuteen, jätteen syntymisen ehkäisemiseen ja tuotantojäämien tai jätteestä talteen otettujen materiaalien käyttöön uusioraaka-aineina. 

IED&kiertotalouden alaryhmä keskittyy siihen, miten sääntelyviranomaiset voivat tehdä teollisuuspäästödirektiivin mukaisista luvista kiertotalouden piiriin kuuluvia ja miten IED-laitokset voivat edistää kiertotaloutta. Tavoitteena on laatia lupien laatijoille ja tarkastajille ohjeet siitä, miten IED-luvista voidaan tehdä kiertotaloutta edistäviä, ja kehittää kiertotalousindeksi IED-laitoksille.

20. kesäkuuta tehtiin vierailu São Miguelin "Ecoparque"-laitokseen (jota ylläpitää MUSAMI); toiminnanharjoittaja kertoi, miten jätteet käsitellään ja mitkä ovat saaren jätehuoltoon liittyvät suurimmat vaikeudet ja haasteet.  

Subscribe to our newsletter