IMPEL Logo

IMPEL atliekų tvarkymo ir žiedinės ekonomikos susitikimas ir apsilankymas vietoje, vykęs birželio 19-20 d. San Migelio mieste, Azorų salose

10 Jul, 2023

Birželio 19 d. Furnaso tyrimų ir stebėsenos centre, San Migelio saloje (Azorų salos), vyko IMPEL projekto "Atliekų tvarkymas ir žiedinė ekonomika" (WMCE) IED & amp; Žiedinė ekonomika pogrupio susitikimas, kurį surengė Azorų salų aplinkos ir klimato kaitos regioninio sekretoriato aplinkos apsaugos inspekcija.

Susitikime vietoje ir internetu dalyvavo 40 IMPEL narių iš 15 šalių; susitikime dalyvavo 6 dalyviai iš ES DIES projekto, kuriuo siekiama didinti kompetentingų institucijų, atsakingų už Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvos (PITD) įgyvendinimą, techninius ir institucinius gebėjimus suprasti ir kontroliuoti pramoninę taršą Turkijoje. Pasidalinta įvairių šalių požiūriais į žiedinės ekonomikos ir Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvos sąsajas. 

Europos leidimus išduodančios ir tikrinančios institucijos (toliau - reguliavimo institucijos) atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant žiedinės ekonomikos veikimą. Joms vis dažniau tenka sudėtinga užduotis skatinti pramonę tapti labiau žiedine ir sudaryti palankesnes sąlygas žiedinėms inovacijoms, kuriomis skatinamas efektyvus išteklių naudojimas, atliekų prevencija ir naujų antrinių žaliavų naudojimas. Pereinant prie žiedinės ekonomikos labai svarbus elementas yra gamybos ir perdirbimo įmonėse diegiamos inovacijos, kuriomis siekiama efektyviai naudoti išteklius, užkirsti kelią atliekų susidarymui ir naudoti gamybos likučius ar iš atliekų išgautas medžiagas kaip antrines žaliavas. 

IED&Žiedinės ekonomikos pogrupis daugiausia dėmesio skiria tam, kaip reguliavimo institucijos gali užtikrinti, kad Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvos leidimai taptų labiau žiediniai, ir kaip IED įrenginiai gali prisidėti prie žiedinės ekonomikos. Siekiama parengti leidimus išduodantiems asmenims ir inspektoriams skirtas gaires, kaip IED leidimus padaryti labiau žiedinius, ir parengti IED įrenginių žiedinės ekonomikos indeksą.

Birželio 20 d. įvyko vizitas į San Migelio "Ecoparque" (valdo MUSAMI); operatorius papasakojo, kaip tvarkomos atliekos ir kokie yra didžiausi sunkumai ir iššūkiai, susiję su atliekų tvarkymu saloje. 

;.

Subscribe to our newsletter