IMPEL Logo

Bijeenkomst IMPEL over afvalbeheer en circulaire economie en bezoek ter plaatse op 19-20 juni in São Miguel, Azoren

10 Jul, 2023

Op 19 juni vond een bijeenkomst plaats van het IMPEL-project "Afvalbeheer en Circulaire Economie" (WMCE) - Subgroep IED & Circulaire Economie, in het Furnas Research and Monitoring Centre, op het eiland São Miguel -Azoren, met als gastheer de Milieu-inspectie van het Regionaal Secretariaat voor Milieu en Klimaatverandering van de Azoren.

40 IMPEL-leden uit 15 landen woonden de bijeenkomst ter plaatse en online bij; de bijeenkomst ontving 6 deelnemers van het EU DIES-project, dat is gericht op het vergroten van de technische en institutionele capaciteit van de bevoegde autoriteiten voor de implementatie van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) om industriële vervuiling in Türkiye te begrijpen en te beheersen. De benaderingen uit verschillende landen over het verband tussen circulaire economie en de Richtlijn Industriële Emissies zijn gedeeld. 

Verlenings- en inspectieautoriteiten in Europa ('regelgevers') spelen een belangrijke rol bij het laten werken van de circulaire economie. Zij staan in toenemende mate voor de uitdagende taak om de industrie aan te moedigen meer circulair te worden en circulaire innovaties te faciliteren die efficiënt gebruik van hulpbronnen, preventie van afval en het gebruik van nieuwe secundaire grondstoffen bevorderen. Een cruciaal element in de overgang naar de circulaire economie zijn de innovaties bij productie- en recyclingfaciliteiten die gericht zijn op efficiënt gebruik van hulpbronnen, het voorkomen van afval en het gebruik van productieresiduen of uit afval teruggewonnen materialen als secundaire grondstoffen. 

De subgroep RIE&Circulaire economie richt zich op de vraag hoe regelgevers vergunningen in het kader van de Richtlijn Industriële Emissies circulairder kunnen maken en hoe RIE-installaties kunnen bijdragen aan de circulaire economie.Het doel is om een leidraad te ontwikkelen voor vergunningverleners en inspecteurs om IED-vergunningen meer 'circulair' te maken en om een Circular Economy Index te ontwikkelen voor IED-installaties.

Op 20 juni werd een bezoek gebracht aan de "Ecoparque" van São Miguel (gerund door MUSAMI); de exploitant legde uit hoe afval wordt verwerkt en wat de grootste problemen en uitdagingen zijn met betrekking tot afvalbeheer op het eiland.  

Subscribe to our newsletter