IMPEL Logo

IMPELovo srečanje o ravnanju z odpadki in krožnem gospodarstvu ter obisk na terenu 19. in 20. junija v São Miguelu na Azorih

10 Jul, 2023

19. junija je v raziskovalnem in nadzornem centru Furnas na otoku São Miguel na Azorih potekal sestanek projekta IMPEL "Gospodarjenje z odpadki in krožno gospodarstvo" (WMCE) - podskupina IED & Krožno gospodarstvo, ki ga je gostil okoljski inšpektorat regionalnega sekretariata za okolje in podnebne spremembe na Azorih.

Srečanja se je na kraju samem in prek spleta udeležilo 40 članov IMPEL iz 15 držav; srečanje je gostilo 6 udeležencev projekta EU DIES, katerega cilj je povečati tehnične in institucionalne zmogljivosti pristojnih organov za izvajanje direktive o industrijskih emisijah (IED) za razumevanje in nadzor industrijskega onesnaževanja v Türkiji. Izmenjani so bili pristopi iz različnih držav glede povezave med krožnim gospodarstvom in direktivo o industrijskih emisijah. 

Pri zagotavljanju delovanja krožnega gospodarstva imajo v Evropi pomembno vlogo organi za izdajo dovoljenj in inšpekcijski organi ("regulatorji"). Vse pogosteje se soočajo z zahtevno nalogo spodbujanja industrije, da postane bolj krožna, in omogočanja krožnih inovacij, ki spodbujajo učinkovito rabo virov, preprečevanje nastajanja odpadkov in uporabo novih sekundarnih surovin. Ključni element prehoda na krožno gospodarstvo so inovacije v proizvodnih obratih in obratih za recikliranje, katerih cilj je učinkovita raba virov, preprečevanje nastajanja odpadkov in uporaba proizvodnih ostankov ali materialov, pridobljenih iz odpadkov, kot sekundarnih surovin. 

Podskupina IED&Krožno gospodarstvo se osredotoča na to, kako lahko regulativni organi zagotovijo, da bodo dovoljenja iz direktive o industrijskih emisijah bolj krožna, in kako lahko naprave IED prispevajo h krožnemu gospodarstvu. Cilj je pripraviti smernice za pisce dovoljenj in inšpektorje o tem, kako narediti dovoljenja IED bolj "krožna", in razviti indeks krožnega gospodarstva za naprave IED.

20. junija je bil organiziran obisk na lokaciji "Ecoparque" na São Miguelu (upravlja MUSAMI); upravljavec je pojasnil, kako se odpadki obdelujejo ter katere so glavne težave in izzivi, povezani z ravnanjem z odpadki na otoku. 

Subscribe to our newsletter