IMPEL Logo

Resultaten av projektet för sanering av vatten och mark presenterades på REMEDy-konferensen i Warszawa

05 Oct, 2022

Vatten- och landexpertens gruppledare Marco Falconi presenterade rapporterna från projektet för sanering av vatten och mark för tillämpning av in situ-teknik för saneringsaktiviteter vid REMEDy-konferensen i Warszawa den 28 september 2022.

Klicka på länkarna nedan för att se presentationen:

Presentation av projektet för sanering av vatten och mark, del 1 

Presentation av projektet för sanering av vatten och mark, del 2


Klicka på här för att få mer information om projektet. 


Subscribe to our newsletter