IMPEL Logo

ЗАПАЗЕТЕ ДАТАТА! Семинар "Край на отпадъците и странични продукти: съответствие с REACH" на 25 НОЕМВРИ 10:00-17:00 ч. централноевропейско време

09 Nov, 2021

Взаимодействието между REACH и Рамковата директива за отпадъците често е критичен въпрос както за операторите, така и за регулаторните органи.

Семинарът, организиран под егидата на проекта на IMPEL "Управление на отпадъците & Кръгова икономика",  би искал да обсъди кога и как REACH влиза в действие при оценката на статута на страничен продукт или край на отпадъка на практика и как операторите и регулаторните органи могат да се уверят, че REACH се прилага в правилния момент по правилния начин на практика.

Линк за регистрация

Програма на семинара REACH CE

Subscribe to our newsletter