IMPEL Logo

SAVE THE DATE! WORKSHOP End-of-waste and By-products: compliance with REACH. 25. MARRASKUU 10:00h-17.00h CET.

09 Nov, 2021

Rechach-asetuksen ja jätepuitedirektiivin välinen vuorovaikutus on usein kriittinen kysymys sekä toiminnanharjoittajille että sääntelyviranomaisille.

Jätehuoltoa ja kiertotaloutta koskevan IMPEL-hankkeen puitteissa järjestettävässä työpajassa halutaan keskustella siitä, milloin ja miten REACH-asiakirja tulee kyseeseen arvioitaessa sivutuotteen tai jätteen loppukäsittelyn asemaa käytännössä, ja miten toiminnanharjoittajat ja sääntelyviranomaiset voivat varmistaa, että REACH-asetusta sovelletaan oikealla hetkellä oikealla tavalla käytännössä.

Rekisteröintilinkki

Workshop REACH CE Agenda

Subscribe to our newsletter