IMPEL Logo

SPARA DATUMET! WORKSHOP om slutligt avfall och biprodukter: efterlevnad av Reach den 25 november kl. 10.00-17.00 CET

09 Nov, 2021

Samspelet mellan Reach och ramdirektivet om avfall är ofta en kritisk fråga både för operatörer och tillsynsmyndigheter.

Seminariet, som anordnas inom ramen för IMPEL-projektet "Waste Management & Circular Economy",  vill diskutera när och hur Reach kommer in i bilden när man i praktiken bedömer statusen som biprodukt eller avfall i slutskedet, och hur operatörer och tillsynsmyndigheter kan se till att Reach tillämpas vid rätt tillfälle och på rätt sätt i praktiken.

Registreringslänk

Workshop REACH CE Agenda

Subscribe to our newsletter