IMPEL Logo

SAVE THE DATE! Tööseminar "Jäätmete ja kõrvalsaaduste lõppemine: vastavus REACH-määrusele" 25. NOVEMBRIL kell 10:00-17.00 Kesk-Euroopa aja järgi.

09 Nov, 2021

ReaHhi ja jäätmete raamdirektiivi koostoime on sageli kriitiline küsimus nii käitajate kui ka reguleerivate asutuste jaoks.

Seminar, mis korraldatakse IMPELi projekti "Waste Management & Circular Economy" raames,  soovib arutada, millal ja kuidas REACH kaasneb kõrvalsaaduste või jäätmete lõpp-oleku hindamisega praktikas ning kuidas käitajad ja reguleerivad asutused saavad tagada, et REACHi kohaldatakse praktikas õigel hetkel õigel viisil.

Registreerimislink

Workshop REACH CE tegevuskava

Subscribe to our newsletter