IMPEL Logo

BEWAAR DE DATUM! WORKSHOP Einde afval en bijproducten: naleving van REACH op 25 NOVEMBER 10:00u-17.00u CET.

09 Nov, 2021

De interactie tussen REACH en de Kaderrichtlijn afvalstoffen is vaak een kritiek punt voor zowel exploitanten als regelgevers.

De workshop, georganiseerd onder de paraplu van het IMPEL "Waste Management & Circular Economy" project,  wil bespreken wanneer en hoe REACH een rol speelt bij de beoordeling van de status van bijproduct of einde afval in de praktijk en hoe exploitanten en regelgevers ervoor kunnen zorgen dat REACH op het juiste moment op de juiste manier in de praktijk wordt toegepast.

Inschrijflink

Workshop REACH CE Agenda

Subscribe to our newsletter