IMPEL Logo

EU's grønne uge 2021 drøfter ambitionen om nul forurening

04 Jun, 2021

Europa Kommissionen afholdt den grønne uge som en virtuel konference med fokus på ambitionen om nul forurening. Arrangementet fandt sted den 1.-4. juni 2021. 

Den 2. juni deltog Marco Falconi, ekspertgruppeleder for vand og jord, i session 4.3 Counting down to a cleaner future: monitoring the risks of hazardous chemicals (tælle ned til en renere fremtid: overvågning af risiciene ved farlige kemikalier). Falconi gav en præsentation om forvaltning af forurenede lokaliteter og IMPEL-projektet om vand- og jordrensning. 


Den 3. juni deltog IMPEL-projektleder Jeroen November i session 11.1 Vandlovgivning på stedet - flydende frit eller klar som mudder? November gav en præsentation om IMPEL-projektet om bekæmpelse af ulovlig grundvandsboring og -udvinding. 


 Under EU's grønne uge havde IMPEL mulighed for at være vært for en virtuel stand i udstillingshallen. IMPEL præsenterede også partnerarrangementerneaffaldskraft og 4 Networks Day. Deltagerne kunne besøge standen, stille spørgsmål og downloade IMPEL-dokumenter.  


For yderligere oplysninger om EU Green Week kan du besøge begivenhedens websted.  

Subscribe to our newsletter