IMPEL Logo

EU:n vihreällä viikolla 2021 keskustellaan nollapäästötavoitteesta.

04 Jun, 2021

Euroopan komissio järjesti vihreän viikon virtuaalikonferenssina, jossa keskityttiin nollapäästötavoitteeseen. Tapahtuma järjestettiin 1.-4. kesäkuuta 2021. 

2. kesäkuuta vesi- ja maa-asiantuntijaryhmän johtaja Marco Falconi osallistui istuntoon 4.3 Counting down to a cleaner future: monitoring the risks of hazardous chemicals. Falconi piti esityksen saastuneiden alueiden hallinnasta ja IMPEL-hankkeesta vesi- ja maaperän kunnostamisesta. 


3. kesäkuuta IMPEL-hankkeen projektipäällikkö Jeroen November osallistui istuntoon 11.1 Vesilainsäädäntöä kentällä - virtaa vapaasti vai kirkkaana kuin muta? Jeroen November piti esityksen IMPEL-hankkeesta, jonka aiheena on laittoman pohjaveden porauksen ja pohjavedenoton torjunta. 


 EU:n vihreän viikon aikana IMPELillä oli mahdollisuus isännöidä virtuaalista osastoa näyttelyhallissa. IMPEL esitteli myös yhteistyökumppaneiden tapahtumia jätevoimaa ja 4 verkostojen päivää. Osallistujat pystyivät vierailemaan osastolla, esittämään kysymyksiä ja lataamaan IMPELin asiakirjoja.  


Lisätietoa EU:n vihreästä viikosta löytyy tapahtuman verkkosivustolta.  

Subscribe to our newsletter