IMPEL Logo

De Groene Week 2021 van de EU bespreekt de ambitie van nulvervuiling

04 Jun, 2021

De Europese Commissie hield de Groene Week als virtuele conferentie gericht op de Zero Pollution Ambition. Het evenement vond plaats van 1-4 juni 2021. 

Op 2 juni nam teamleider Water en Land Expert Marco Falconi deel aan Sessie 4.3 Counting down to a cleaner future: monitoring the risks of hazardous chemicals. De heer Falconi gaf een presentatie over het beheer van verontreinigde locaties en het IMPEL-project voor water- en bodemsanering. 


Op 3 juni nam IMPEL-projectmanager Jeroen November deel aan Sessie 11.1 Waterwetgeving op het terrein - stroomt het vrij of is het zo klaar als een klontje? De heer November gaf een presentatie over het IMPEL-project inzake de aanpak van illegale grondwaterboringen en -onttrekkingen. 


 Tijdens de Groene Week van de EU had IMPEL de gelegenheid om een virtuele stand in de tentoonstellingshal te hosten. IMPEL presenteerde ook de partnerevenementenafvalkracht en de 4 Netwerkdag. Deelnemers konden de stand bezoeken, vragen stellen en IMPEL-documenten downloaden.  


Voor meer informatie over de Groene Week van de EU kunt u terecht op de event website.  

Subscribe to our newsletter