IMPEL Logo

EU:s gröna vecka 2021 diskuterar ambitionen om nollutsläpp

04 Jun, 2021

Europeiska kommissionen anordnade den gröna veckan som en virtuell konferens med fokus på målet om nollutsläpp. Evenemanget ägde rum den 1-4 juni 2021. 

Den 2 juni deltog Marco Falconi, gruppledare för experter på vatten och mark, i session 4.3 Counting down to a cleaner future: monitoring the risks of hazardous chemicals. Falconi gav en presentation om hantering av förorenade områden och IMPEL-projektet om sanering av vatten och mark. 


Den 3 juni deltog IMPEL:s projektledare Jeroen November i session 11.1 Vattenlagstiftning på marken - flytande fritt eller klar som lera? Jeroen November höll en presentation om IMPEL:s projekt om bekämpning av olaglig grundvattenborrning och uttag. 


 Under EU:s gröna vecka hade IMPEL möjlighet att ha en virtuell monter i utställningshallen. IMPEL presenterade också partnerevenemangenavfallskraft och 4 Networks Day. Deltagarna kunde besöka montern, ställa frågor och ladda ner IMPEL-dokument.  


För mer information om EU:s gröna vecka kan du besöka evenemangets webbplats.  

Subscribe to our newsletter