IMPEL Logo

Zelený týždeň EÚ 2021 diskutuje o ambícii nulového znečistenia

04 Jun, 2021

Európska komisia usporiadala Zelený týždeň ako virtuálnu konferenciu zameranú na ambíciu nulového znečistenia. Podujatie sa konalo v dňoch 1. - 4. júna 2021. 

Dňa 2. júna sa vedúci tímu expertov pre vodu a pôdu Marco Falconi zúčastnil na zasadnutí 4.3 Odpočítavanie do čistejšej budúcnosti: monitorovanie rizík nebezpečných chemických látok. Pán Falconi predniesol prezentáciu o manažmente kontaminovaných lokalít a o projekte IMPEL zameranom na sanáciu vody a pôdy. 


Dňa 3. júna sa vedúci projektu IMPEL Jeroen November zúčastnil na zasadnutí 11.1 Legislatíva v oblasti vody v praxi - tečie voľne alebo je čistá ako blato? Pán November predniesol prezentáciu o projekte IMPEL zameranom na boj proti nelegálnym vrtom a odberom podzemných vôd. 


 Počas Zeleného týždňa EÚ mal IMPEL možnosť mať virtuálny stánok vo výstavnej hale. IMPEL prezentoval aj partnerské podujatia waste force a Deň 4 sietí. Účastníci mohli navštíviť stánok, klásť otázky a stiahnuť si dokumenty IMPEL-u.  


Viac informácií o Zelenom týždni EÚ nájdete na stránke podujatia.  

Subscribe to our newsletter