IMPEL Logo

Mødet i industri- og lufttekniske ekspertgrupper fandt sted den 25. oktober 2022

07 Nov, 2022

Industri- og luftmøde i Gent den 25. oktober

Industri- og luftmøde 2022 fandt sted den 25. oktober i Gent og online. Det blev organiseret i fællesskab af den flamske regerings afdeling for miljø og fysisk udvikling i Belgien under paraplyen af EU's netværk for gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivning (IMPEL). Efter mødet holdt næsten alle arbejdsgrupper et møde den 26. oktober.

Fokus for dette arrangement var at give en opdatering af IMPEL-projekter, der kører i 2022-2024 under ekspertgruppen for industri og luft, især projektet Supporting IED Implementation (støtte til gennemførelse af IED). Det var det første personlige møde efter næsten tre års onlinemøder. Et vigtigt energi- og forbindelsesløft for netværket.

Industri- og luftkonferencen 2022 blev overværet af 65 (29 i Gent) repræsentanter fra 22 lande. Dagsordenen omfattede præsentationer fra arbejdsgruppelederne i projektet Supporting IED Implementation (støtte til gennemførelse af IED). Martine Blondeel gav en præsentation af politikken for miljøinspektion og håndhævelse i Flandern. Hun informerede også deltagerne om de projekter, der gennemføres under det tværgående IMPEL-ekspertteam. Michael John Bennet, repræsentant for Europa-Kommissionens GD Miljø, orienterede om baggrunden for og den seneste udvikling i revisionen af direktivet om industrielle emissioner. Michelle McKim fra Miljøbeskyttelsesagenturet i Irland forklarede deres interessante nationale system for prioriterede lokaliteter til håndhævelse. Et system, hvor gennemsigtig offentliggørelse bruges til at forbedre overholdelsen.

Mere oplysninger om Industri and Air Expert Team og IED-gennemførelsesprojektet findes på IMPEL's websted.

Subscribe to our newsletter