IMPEL Logo

Sestanek strokovne skupine za industrijo in zrak je potekal 25. oktobra 2022.

07 Nov, 2022

Srečanje industrije in zraka v Gentu 25. oktobra

Srečanje skupine strokovnjakov za industrijo in zrak 2022 je potekalo 25. oktobra v Gentu in na spletu. Skupaj ga je organiziral Oddelek za okolje in prostorski razvoj flamske vlade v Belgiji pod okriljem Mreže Evropske unije za izvajanje in uveljavljanje okoljskega prava (IMPEL). Po srečanju so imele skoraj vse delovne skupine sestanek 26. oktobra.

Posrednji namen tega dogodka je bil zagotoviti najnovejše informacije o projektih IMPEL, ki potekajo v obdobju 2022-2024 v okviru skupine strokovnjakov za industrijo in zrak, zlasti o projektu Supporting IED Implementation. To je bilo prvo osebno srečanje po skoraj treh letih spletnih srečanj. To je bila pomembna spodbuda za energijo in povezovanje v mreži.

Konference o industriji in zraku 2022 se je udeležilo 65 (29 v Gentu) predstavnikov iz 22 držav. Na dnevnem redu so bile predstavitve vodij delovnih skupin projekta Supporting IED Implementation. Martine Blondeel je predstavila politiko okoljskih inšpekcijskih pregledov in izvrševanja v Flandriji. Udeležence je seznanila tudi s projekti, ki potekajo v okviru medsektorske skupine strokovnjakov IMPEL. Predstavnik Generalnega direktorata Evropske komisije za okolje Michael John Bennet je udeležence seznanil z ozadjem in najnovejšim razvojem pri reviziji direktive o industrijskih emisijah. Michelle McKim iz Agencije za varstvo okolja za Irsko je pojasnila njihov zanimiv nacionalni sistem prednostnih območij za izvrševanje. Sistem, kjer se pregledna objava uporablja za izboljšanje skladnosti. 

Več informacij o Skupini strokovnjakov za industrijo in zrak in projektu izvajanja direktive o emisijah snovi v zrak je na voljo na spletni strani IMPEL. 

Subscribe to our newsletter