IMPEL Logo

Tööstuse ja õhuekspertide meeskonna koosolek toimus 25. oktoobril 2022.

07 Nov, 2022

Tööstus- ja õhukoosolek Gentis 25. oktoobril

Tööstus & Air Expert Team Meeting 2022 toimus 25. oktoobril Gentis ja internetis. Selle korraldas koos Belgia Flaami valitsuse keskkonna- ja ruumilise arengu osakond Euroopa Liidu keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise võrgustiku (IMPEL) raames. Pärast kohtumist toimus 26. oktoobril peaaegu kõigi töörühmade koosolek.

Selle ürituse fookus oli anda ajakohastatud teavet IMPELi projektide kohta, mis toimuvad aastatel 2022-2024 tööstuse ja õhuekspertide rühma raames, eelkõige projekti Supporting IED Implementation (IED rakendamise toetamine) kohta. See oli esimene silmast silma kohtumine pärast peaaegu 3 aastat kestnud veebipõhiseid kohtumisi. Oluline energia- ja ühenduslüli võrgustiku jaoks.

Tööstus- ja õhukonverentsil 2022 osales 65 (Genti 29) esindajat 22 riigist. Päevakorras olid IED rakendamise toetamise projekti töörühmade juhtide ettekanded. Martine Blondeel tegi ettekande Flandria keskkonnajärelevalve- ja jõustamispoliitikast. Samuti teavitas ta osalejaid IMPELi valdkonnaülese ekspertrühma raames käimasolevatest projektidest. Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi esindaja Michael John Bennet teavitas tööstusheite direktiivi läbivaatamise taustast ja viimastest arengutest. Michelle McKim Iirimaa Keskkonnakaitseametist selgitas nende huvitavat riiklikku prioriteetsete kohtade süsteemi. See on süsteem, mille puhul kasutatakse läbipaistvat avaldamist, et parandada nõuete täitmist. 

Lisema teabe Industria ja õhu ekspertrühma ja IED rakendusprojekti kohta leiate IMPELi veebisaidilt. 

Subscribe to our newsletter