IMPEL Logo

Expertgruppsmötet för industri- och luftfarten ägde rum den 25 oktober 2022.

07 Nov, 2022

Industri- och luftmöte i Gent den 25 oktober

Mötet med expertgruppen för industri och luft 2022 ägde rum den 25 oktober i Gent och online. Det organiserades tillsammans av avdelningen för miljö och fysisk utveckling vid den flamländska regeringen i Belgien under paraplyet av Europeiska unionens nätverk för genomförande och tillämpning av miljölagstiftning (IMPEL). Efter mötet hade nästan alla arbetsgrupper ett möte den 26 oktober.

Tyngdpunkten för detta evenemang var att ge en uppdatering av de IMPEL-projekt som pågår under 2022-2024 inom expertgruppen för industri och luft, särskilt projektet Supporting IED Implementation (stöd till genomförande av IED). Det var det första mötet ansikte mot ansikte efter nästan tre år av online-möten. En viktig energi- och anslutningsboost för nätverket.

Industri- och luftkonferensen 2022 besöktes av 65 (29 i Gent) representanter från 22 länder. På dagordningen stod presentationer från arbetsgruppsledarna för projektet Supporting IED Implementation. Martine Blondeel gav en presentation av politiken för miljöinspektion och tillsyn i Flandern. Hon informerade också deltagarna om de projekt som drivs av den tvärgående expertgruppen IMPEL. Michael John Bennet, företrädare för Europeiska kommissionens GD Miljö, informerade om bakgrunden till och den senaste utvecklingen av översynen av direktivet om industriutsläpp. Michelle McKim från Irlands miljöskyddsbyrå förklarade deras intressanta nationella system för prioriterade platser för genomförande. Ett system där öppen publicering används för att förbättra efterlevnaden. 

Mer information om Industry and Air Expert Team och IED implementation project finns på IMPEL:s webbplats. 

Subscribe to our newsletter