IMPEL Logo

Stretnutie tímu expertov pre priemysel a ovzdušie sa konalo 25. októbra 2022

07 Nov, 2022

Zasadnutie priemyslu a ovzdušia Gent 25. októbra

Zasadnutie tímu expertov pre priemysel a ovzdušie 2022 sa uskutočnilo 25. októbra v Gente a online. Spoločne ho zorganizovalo ministerstvo životného prostredia a územného rozvoja flámskej vlády v Belgicku pod záštitou siete Európskej únie pre implementáciu a presadzovanie práva v oblasti životného prostredia (IMPEL). Po skončení stretnutia sa 26. októbra uskutočnilo stretnutie takmer všetkých pracovných skupín.

Zameraním tohto podujatia bolo poskytnúť aktuálne informácie o projektoch IMPEL, ktoré prebiehajú v rokoch 2022 - 2024 v rámci expertného tímu pre priemysel a ovzdušie, najmä o projekte Podpora implementácie IED. Bolo to prvé osobné stretnutie po takmer troch rokoch online stretnutí. Pre sieť to bolo dôležité posilnenie energie a spojenia.

Konferencie Priemysel a ovzdušie 2022 sa zúčastnilo 65 (29 v Gente) zástupcov z 22 krajín. Na programe boli prezentácie vedúcich pracovných skupín projektu Podpora implementácie IED. Pani Martine Blondeel predniesla prezentáciu o politike environmentálnych inšpekcií a presadzovania práva vo Flámsku. Účastníkov tiež informovala o projektoch prebiehajúcich v rámci prierezového tímu expertov IMPEL. Zástupca GR ENV Európskej komisie pán Michael John Bennet informoval o pozadí a najnovšom vývoji revízie smernice o priemyselných emisiách. Pani Michelle McKim z Agentúry na ochranu životného prostredia pre Írsko vysvetlila ich zaujímavý národný systém prioritných lokalít na presadzovanie práva. Systém, v ktorom sa transparentné zverejňovanie využíva na zlepšenie dodržiavania predpisov. 

Viac informácií o Tíme expertov pre priemysel a ovzdušie a projekte implementácie smernice o ovzduší nájdete na webovej stránke IMPEL. 

Subscribe to our newsletter