IMPEL Logo

Rūpniecības un gaisa transporta ekspertu grupas sanāksme Štutgartē 2023. gada 18.-19. oktobrī

20 Oct, 2023

18. un 19. oktobrī Štutgartē un tiešsaistē notika nozares & amp; gaisa transporta ekspertu grupas sanāksme 2023. gadā. To kopīgi organizēja Vācijas Bādenes-Virtembergas ministrijas (Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg) Starptautiskais departaments Eiropas Savienības Vides tiesību aktu ieviešanas un īstenošanas tīkla (IMPEL) paspārnē. Liels paldies, ka varējām izmantot viņu ēku, kā arī palīgiem no ministrijas un mūsu vācu kolēģim Oliveram Volfam. Bez viņu palīdzības un arī IMPEL sekretariāta kolēģu palīdzības nebūtu izdevies tik veiksmīgs pasākums! 

Šī pasākuma galvenais mērķis bija sniegt jaunāko informāciju par IMPEL projektiem, kas 2022.-2024. gadā tiek īstenoti Rūpniecības un gaisa ekspertu grupas ietvaros, jo īpaši par projektu "Atbalsts IED īstenošanai", un perspektīvas nākamajam 25.-27. gadam, kurā mums būs jānosaka tēmas nākamajam trīs gadu periodam. Bija skaidrs, ka cilvēki atkal uzticas F2F sanāksmēm, jo šoreiz tās bija pilnībā aizpildītas - 50 cilvēki no 20 valstīm un vēl 15 pievienojās tiešsaistē. Kopumā sanāksmei pievienojās gandrīz 26 valstis. Prieks pamanīt, ka šāda veida galvenokārt F2F sanāksmes dod reālu enerģijas lādiņu tīklam. 

Mēs sveica Vides, klimata aizsardzības un enerģētikas ministrijas ģenerāldirektors Dr. Mihaels Minters (Dr. Michael Münter) no Bādenes-Virtembergas Vides, klimata aizsardzības un enerģētikas nozares. Pēc dažām formalitātēm un iepazīstināšanas ar tiešsaistes priekšsēdētāju Denisu Pavlovu, mani kā klātienes priekšsēdētāju un ekspertu grupas vadītāju un jauno vietnieci Paulu Vehmanperu mēs sākām ātrās sadarbības tīklu veidošanu. Pēc šī enerģiskā pasākuma mēs visi bijām gatavi pārējai programmas daļai.  

Andress Granglers, Tībingenas reģionālās padomes Vides departamenta Rūpniecības un pašvaldību nodaļas vadītājs, sniedza mums prezentāciju par IED īstenošanu Bādenes-Virtembergas federālajā zemē. Atzīstot, ka daudzi Bādenes-Virtembergas praktiķi tik ļoti nepārzina IED tekstu. Viņi izmanto valsts likumus un atļaujas.  

Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta pārstāvis Kamils Zifridts (Camille Siefridt) mūs informēja par jaunākajiem notikumiem Rūpniecisko emisiju direktīvas pārskatīšanā. Tagad mēs visi esam ziņkārīgi par sarunu galīgo iznākumu 28. oktobrī. No Francijas Žeroms BAI (Jérôme BAI) ziņoja par 23.-24. maijā Marseļā notikušo sanāksmi, kurā tika izdarīti secinājumi par negadījumiem, un informēja par 2025. gadā gaidāmo sanāksmi. Mums nav jāgaida tik ilgi, jo 2024. gadā Nīderlandē notiks īpaša mācīšanās no incidentiem. Tā tiks organizēta ciešā sadarbībā ar BARPI Francijā.  

Paula Vehmaanpera mūs iepazīstināja ar garo tematu sarakstu. Ar lielu paldies bijušajam vietniekam Džeimijam Makgeičijam no Skotijas, kurš pie tā paveica lielu darbu. Tagad mums ir 14 tēmas, no kurām izvēlēties. Atkarībā no darba grupu vadītāju pieejamības un IMPEL locekļu intereses mēs nākamajā mēnesī izvēlēsimies galīgos darba uzdevumu kandidātus un sāksim gatavoties. Daži kandidāti ir turpinājums (aprites ekonomika, kopīgas pārbaudes, incidents projektā gūtā pieredze) un daži pilnīgi jauni (ūdeņraža ražošana un uzglabāšana, vēja dzirnavas un saules parki, energoefektivitāte un citi).  

Pasākumā notika divu gatavo produktu prezentācijas: IRAM 2 metodi par pārbaužu koncentrēšanu un laika aplēsēm, ko izstrādāja Vladimirs Kaisers no Slovēnijas, un manu un visu darba grupas locekļu labo praksi attiecībā uz ārpuskārtas pārbaudēm. Nākamie soļi ir saņemt apstiprinājumu no GA Spānijā un pievienot tos rokasgrāmatas "Doing the right thing" (Kā pareizi rīkoties) saturam.  

Pēc tam visas darba grupas strādāja pie saviem tematiem. Vakara programmā mēs nedaudz labāk iepazināmies cits ar citu un Štutgarti. Pilsētas ekskursijā uzzinājām, ka Štutgartes nosaukums cēlies no zirgiem. Un tagad zirgu spēks ir galvenais pilsētas ekonomikas virzītājspēks, ko nodrošina luksusa automobiļu Mercedes un sporta automobiļu Porche ražotāji. Un arī šoreiz vakariņu laikā es ieviesu pārsteigumu, lai uzlabotu kontaktu dibināšanu.  

Antrās dienas darba grupām bija papildu laiks, lai strādātu pie saviem tematiem, kam sekoja savu līdzšinējo rezultātu prezentācija un plāni noslēguma gadam. Darba grupa Nr. 10 par mājputniem un cūkām prezentēja patiešām profesionāli izskatīgu uzņēmuma filmu par darba grupas darbu. Drīzumā to varēs aplūkot arī IMPEL tīmekļa vietnē.  

Lai interesanti, kas varētu būt tas pārsteigums vakariņu laikā? Nāciet uz mūsu nākamo IED sanāksmi 16. un 17. oktobrī. Vieta šobrīd vēl nav noteikta, bet mums ir divu vietu provizoriski priekšlikumi. Tiem, kas piedalījās: paldies par pozitīvo ieguldījumu un enerģisko klātbūtni. Uz tikšanos 2024. gadā vai agrāk kādā no darba grupām vai kopīgajās pārbaudēs!  

Paula un Marinus 

Vairāk informācijas par ekspertu grupu un IED ieviešanas projektu ir pieejama IMPEL tīmekļa vietnēs.  

Piedalībnieki var apskatīt visas prezentācijas basecamp, izmantojot šo saiti

Subscribe to our newsletter