IMPEL Logo

Srečanje strokovne skupine za industrijo in zrak Stuttgart 18.-19. oktober 2023

20 Oct, 2023

Srečanje strokovne skupine Industry & amp; Air Expert Team 2023 je potekalo 18. in 19. oktobra v Stuttgartu in na spletu. Organiziral ga je mednarodni oddelek ministrstva za okolje, podnebje in Energiewirtschaft Baden-Württemberg v Nemčiji pod okriljem Mreže Evropske unije za izvajanje in uveljavljanje okoljskega prava (IMPEL). Iskreno se zahvaljujemo, da smo lahko uporabljali njihovo stavbo, ter pomočnikom z ministrstva in našemu nemškemu kolegu Oliverju Wolfu. Brez njihove pomoči in tudi sodelavcev sekretariata IMPEL ne bi mogel biti tako uspešen! 

Središče tega dogodka je bilo zagotoviti najnovejše informacije o projektih IMPEL, ki potekajo v obdobju 2022-2024 v okviru skupine strokovnjakov za industrijo in zrak, zlasti o projektu Supporting IED Implementation (Podpora izvajanju direktive IED), in pogled na naslednje obdobje 25-27, v katerem bomo morali določiti teme za naslednje triletno obdobje. Jasno je bilo, da ljudje spet zaupajo srečanjem F2F, saj je bilo tokrat v celoti zasedeno s 50 udeleženci iz 20 držav, še 15 pa se jih je pridružilo prek spleta. Skupaj se je srečanju pridružilo skoraj 26 držav. Dobro je opaziti, da tovrstna srečanja predvsem F2F dajejo mreži pravi zagon. 

Zdravil nas je generalni direktor Dr. Michael Münter z ministrstva za okolje, varstvo podnebja in energetiko Baden-Württemberg. Po nekaj formalnostih in predstavitvi spletnega predsednika Denissa Pavlovsa, mene kot predsednika in vodje strokovne skupine na kraju samem ter nove namestnice Paule Vehmanperaa smo začeli s hitrim mreženjem. Po tem energičnem dogodku smo bili vsi pripravljeni na preostanek programa.  

Andres Grangler, Deželni svet Tübingen, Oddelek za okolje, vodja enote za industrijo in občine, nam je predstavil izvajanje IED v Baden Württembergu. Spoznal je, da veliko praktikov v Baden Württembergu ne pozna toliko besedila IED. Uporabljajo predvsem državne zakone in dovoljenja.  

Predstavnik GD ENV Evropske komisije Camille Siefridt nas je seznanil z najnovejšim razvojem dogodkov pri reviziji direktive o industrijskih emisijah. Zdaj smo vsi radovedni, kakšen bo končni izid pogajanj, ki bodo potekala 28. oktobra. Iz Francije je Jérôme BAI poročal o srečanju o učenju iz incidentov v Marseillu 23. in 24. maja lani in nas opozoril na srečanje leta 2025. Ni nam treba čakati tako dolgo, saj bo leta 2024 na Nizozemskem potekalo posebno srečanje o učenju iz incidentov. To bo organizirano v tesnem sodelovanju z BARPI v Franciji.  

Paula Vehmaanpera nas je popeljala skozi dolg seznam tem. Z veliko zahvalo nekdanjemu namestniku Jamieju McGeachyju s Škotske, ki je pri tem opravil veliko dela. Zdaj lahko izbiramo med 14 temami. Glede na razpoložljivost vodij delovnih skupin in zanimanje članov skupine IMPEL bomo naslednje mesece izbrali končne kandidate za mandat in se začeli pripravljati. Nekateri kandidati so nadaljevanje (krožno gospodarstvo, skupni inšpekcijski pregledi, izkušnje, pridobljene pri projektu incidenti), nekateri pa povsem novi (proizvodnja in skladiščenje vodika, vetrne elektrarne in sončni parki, energetska učinkovitost in drugo).  

Na koncu srečanja sta bila predstavljena dva končna izdelka: IRAM 2, ki jo je predstavil Vladimir Kaiser iz Slovenije, in dobre prakse na področju nerutinskih pregledov, ki sem jih predstavil jaz in vsi člani delovne skupine. Naslednji koraki so pridobitev odobritve s strani GA v Španiji in njuna vključitev v priročnik "doing the right thing".  

Po tem so se vse delovne skupine ukvarjale s svojimi temami. V večernem programu smo se med seboj in s Stuttgartom nekoliko bolje spoznali. Na ogledu mesta smo izvedeli, da je ime za Stuttgart nastalo po konjih. Zdaj pa je konjska moč glavno gonilo gospodarstva mesta zaradi proizvajalcev luksuznih avtomobilov Mercedes in športnih avtomobilov Porche. In tudi tokrat sem med večerjo uvedel presenečenje za izboljšanje povezovanja.  

Drugi dan so imele delovne skupine dodaten čas za delo na svojih temah, čemur je sledila predstavitev njihovih dosedanjih rezultatov in načrtov za zadnje leto. Delovna skupina 10 o perutnini in prašičih je predstavila res profesionalno videti film podjetja o delu delovne skupine. Kmalu ga boste lahko občudovali tudi na spletni strani IMPEL.  

Zanimivo, kaj bi lahko bilo tisto presenečenje med večerjo? Pridite na naše naslednje srečanje IED, ki bo 16. in 17. oktobra. Lokacija v tem trenutku še ni določena, vendar imamo dve lokaciji kot osnutka predlogov. Za tiste, ki ste se udeležili: hvala za vaš pozitiven prispevek in energično prisotnost. Se vidimo leta 2024 ali prej v eni od delovnih skupin ali pri skupnih pregledih!  

Paula in Marinus 

Več informacij o Skupini strokovnjakov in Projekt za izvajanje direktive o industrijskih vozilih je na voljo na spletnih straneh podjetja IMPEL.  

Člani si lahko ogledajo vse predstavitve na basecampu s to povezavo

Subscribe to our newsletter