IMPEL Logo

Tööstuse ja õhuekspertide rühma kohtumine Stuttgart 18.-19. oktoober 2023

20 Oct, 2023

Tööstus & Air Expert Team Meeting 2023 toimus 18. ja 19. oktoobril Stuttgartis ja internetis. Selle korraldas koos Saksamaa Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württembergi rahvusvahelise osakond Euroopa Liidu keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise võrgustiku (IMPEL) raames. Suur tänu, et saime kasutada nende hoonet ja abilisi ministeeriumist ning meie Saksa kolleegi Oliver Wolfi. Ilma nende abita ja ka IMPELi sekretariaadi kolleegideta ei oleks see nii edukas olnud! 

Selle ürituse fookus oli anda ülevaade IMPELi projektidest, mis toimuvad aastatel 2022-2024 tööstuse ja õhu eksperdirühma raames, eriti IED rakendamise toetamise projektist, ning anda väljavaade järgmisele perioodile 25-27, kus peame määrama teemad järgmiseks kolmeaastaseks perioodiks. Oli selge, et inimesed usaldavad taas F2F-kohtumisi, sest seekord oli see täielikult broneeritud, sest 50 inimest 20 riigist ja veel 15 inimest soovisid liituda veebipõhiselt. Kokku osales kohtumisel peaaegu 26 riiki. Hea on tõdeda, et sedalaadi peamiselt F2F-kohtumised annavad võrgustikule tõelise energialaengu. 

Meid tervitas peadirektor dr Michael Münter, Baden-Württembergi keskkonna-, kliimakaitse- ja energeetikaministeeriumist. Pärast mõningaid formaalsusi ja tutvustust veebipõhise esimehe Deniss Pavlovsi, minu kui kohapealse esimehe ja ekspertrühma juhi ning uue asetäitja Paula Vehmanperaa tutvustamist alustasime kiirvõrgustiku loomist. Pärast seda energilist üritust olime kõik valmis ülejäänud programmiks.  

Andres Grangler, Tübingeni piirkonnavalitsus, keskkonnaosakond, tööstuse ja omavalitsuste üksuse juhataja, pidas meile ettekande IED rakendamise kohta Baden Württembergis. Tunnistas, et paljud Baden Württembergi praktikud ei tunne IED-i teksti nii hästi. Nad kasutavad riigi seadusi ja lubasid.  

Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi esindaja Camille Siefridt teavitas meid tööstusheite direktiivi läbivaatamise viimastest arengutest. Oleme nüüd kõik uudishimulikud, millised on 28. oktoobril toimuvate läbirääkimiste lõpptulemused. Prantsusmaalt andis Jérôme BAI aru 23.-24. mail Marseille's toimunud kohtumisest ja andis ülevaate 2025. aasta kohtumisest. Me ei pea nii kaua ootama, sest 2024. aastal toimub Hollandis eriline intsidentidest õppimine. See korraldatakse tihedas koostöös BARPIga Prantsusmaal.  

Paula Vehmaanpera tegi meile tutvustusi teemade pikast nimekirjast. Suur tänu endisele asetäitjale Jamie McGeachyle Šotimaalt, kes tegi selle kallal palju tööd. Meil on nüüd 14 teemat, mille hulgast valida. Sõltuvalt töörühma juhi kättesaadavusest ja IMPELi liikmete huvist valime järgmisel kuul välja lõpliku pädevuse kandidaadid ja alustame ettevalmistusi. Mõned kandidaadid on jätkuks (ringmajandus, ühised kontrollid, õppetunnid juhtumitest) ja mõned täiesti uued (vesiniku tootmine ja säilitamine, tuuleveskid ja päikesepargid, energiatõhusus ja muud).  

Koosoleku lõpus esitleti kahte valmistoodangut: Vladimir Kaiseri (Sloveenia) poolt esitatud IRAM 2 meetod kontrollide fookuse ja aja hindamise kohta ning minu ja kõigi töörühma liikmete poolt esitatud heade tavade kohta mitterutiinsete kontrollide puhul. Järgmised sammud on Hispaanias toimuval üldkoosolekul heakskiidu saamine ja nende lisamine õigesti tegutsemise käsiraamatusse.  

Selle järel töötasid kõik töörühmad oma teemade kallal. Õhtuprogrammis tutvusime üksteise ja Stuttgartiga veidi paremini. Linnaekskursioonil saime teada, et Stuttgarti nimi tuli hobustest. Ja nüüd on hobujõud linna majanduse peamiseks veduriks luksusautode Mercedes ja Porche sportautode tootjate poolt. Ja ka seekord tutvustasin õhtusöögi ajal üllatust, et parandada võrgustikutööd.  

Teisel päeval oli töögruppidel lisaaega oma teemadega tegelemiseks, millele järgnes oma seniste tulemuste ja lõpuaasta plaanide tutvustamine. Kodulindude ja sigade töörühm 10 esitas töörühma tööst tõeliselt professionaalse väljanägemisega firmafilmi. Peagi saab seda imetleda ka IMPELi kodulehel.  

Intervjuu, mis see üllatus õhtusöögi ajal olla võis? Tulge meie järgmisele IED kohtumisele 16. ja 17. oktoobril. Toimumiskoht on hetkel veel ebaselge, kuid meil on esialgsete ettepanekutena kaks kohta. Neile, kes osalesid: tänan teid positiivse panuse ja energilise kohaloleku eest. Kohtumiseni 2024. aastal või varem mõnes töörühmas või ühisel ülevaatusel!  

Paula ja Marinus 

Lisainfo Spetsialistide töörühma ja IED rakendamise projekt on saadaval IMPELi veebisaitidel.  

Mehi saab kõiki ettekandeid näha basecampis, kasutades seda linki

Kaheksasaadikud saavad vaadata kõiki ettekandeid basecampis, kasutades seda linki

Subscribe to our newsletter