IMPEL Logo

Expertgruppsmöte för industri och luft Stuttgart 18-19 oktober 2023

20 Oct, 2023

Industry & Air Expert Team Meeting 2023 ägde rum den 18 och 19 oktober, i Stuttgart och online. Det organiserades tillsammans av den internationella avdelningen vid Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg i Tyskland under paraplyet av Europeiska unionens nätverk för genomförande och efterlevnad av miljölagstiftning (IMPEL). Stort tack till att vi kunde använda deras byggnad och till medhjälparna från ministeriet och vår tyske kollega Oliver Wolf. Kunde inte ha gjort det så framgångsrikt utan deras hjälp och även IMPEL-sekretariatets kollegor! 

Fokus för detta evenemang var att ge en uppdatering om IMPEL-projekt som pågår 2022-2024 under Industry and Air Expert Team, särskilt projektet Supporting IED Implementation och en utblick mot nästa period 25-27 där vi måste identifiera ämnen för nästa 3-årsperiod. Det var tydligt att människor litar på F2F-möten igen eftersom det den här gången var fullbokat med 50 personer från 20 länder och 15 fler som skulle ansluta sig online. Totalt deltog nästan 26 länder i mötet. Bra att märka att denna typ av huvudsakligen F2F-möten ger en riktig energiboost till nätverket. 

Vi välkomnades av generaldirektör Dr. Michael Münter, ministeriet för miljö, klimatskydd och energisektorn Baden-Württemberg. Efter några formaliteter och introduktion till online-ordföranden Deniss Pavlovs, mig själv som ordförande på plats och expertgruppledare och ny suppleant Paula Vehmanperaa började vi snabbt nätverkande. Efter detta energiska evenemang var vi alla redo för resten av programmet.  

Andres Grangler, Regional Council Tübingen, Environmental Department, Head of Unit for Industry and Municipalities, gav oss en presentation om IED-implementeringen i Baden Württemberg. Insåg att många praktiker i Baden Württemberg inte känner till IED-texten så mycket. Statliga lagar och tillstånd är de som de använder.  

Representant för Europeiska kommissionens GD ENV Camille Siefridt informerade oss om den senaste utvecklingen i översynen av direktivet om industriutsläpp. Vi är nu alla nyfikna på det slutliga resultatet av förhandlingarna den 28 oktober. Från Frankrike rapporterade Jérôme BAI från mötet om lärande från incidenter i Marseille den 23-24 maj och gav en heads up för mötet 2025. Vi behöver inte vänta så länge eftersom det 2024 kommer att hållas ett särskilt möte om lärande från incidenter i Nederländerna. Detta kommer att organiseras i nära samordning med BARPI i Frankrike.  

Paula Vehmaanpera tog oss igenom den långa listan över ämnen. Med ett stort tack till den tidigare suppleanten Jamie McGeachy från Skottland som gjorde mycket arbete med detta. Vi har nu 14 ämnen att välja mellan. Beroende på arbetsgruppsledarnas tillgänglighet och intresset från IMPEL-medlemmarna kommer vi nästa månad att välja de slutliga kandidaterna för Terms of Reference (ToR) och börja förbereda oss. Vissa kandidater är en fortsättning (cirkulär ekonomi, gemensamma inspektioner, lärdomar från incidents-projekt) och vissa helt nya (vätgasproduktion och lagring, vindkraftverk och solparker, energieffektivitet och mer).  

Slutet av mötet var presentationerna av två färdiga produkter: IRAM 2-metoden för fokus och tidsuppskattning för inspektioner av Vladimir Kaiser från Slovenien och god praxis för icke rutinmässiga inspektioner av mig själv och alla arbetsgruppsmedlemmar. Nästa steg är att få godkännande från GA i Spanien och lägga till dem i doing the right thing manualen.  

Efter det arbetade alla arbetsgrupper med sina ämnen. I kvällsprogrammet lärde vi känna varandra och Stuttgart lite bättre. På stadsrundturen fick vi veta att namnet på Stuttgart kom från hästar. Och nu är hästkrafter en viktig drivkraft för stadens ekonomi av tillverkarna av lyxbilar Mercedes och sportbilar från Porche. Och även denna gång introducerade jag en överraskning under middagen för att förbättra nätverkandet.  

Den andra dagen hade arbetsgrupperna ytterligare tid att arbeta med sina ämnen följt av presentation av deras resultat fram till nu och planer för det sista året. Arbetsgrupp 10 om fjäderfä och grisar presenterade en riktigt professionell företagsfilm av arbetsgruppens arbete. Snart kommer den också att kunna beundras på IMPELs hemsida.  

Nyfiken på vad överraskningen under middagen kan vara? Kom till vårt nästa IED-möte den 16 och 17 oktober. Plats vid denna tidpunkt är fortfarande inte säker men vi har två platser som utkast till förslag. För de som deltog: tack för er positiva input och energiska närvaro. Vi ses 2024 eller tidigare i någon av arbetsgrupperna eller vid gemensamma inspektioner!  

Paula och Marinus 

Mer information om Expertteamet och IED implementation project finns på IMPEL:s webbplatser.  

Medlemmar kan se alla presentationer på basecamp genom att använda denna länk

<>

Subscribe to our newsletter