IMPEL Logo

WasteForce, video par vides kriminālistikas datu analīzes rīku

15 Jun, 2021

Lai izskaidrotu, kā darbojas “Forensic Data Analysis for Waste Trafficking Tool” projekta WasteForce publicētais rīks, ir publicēts video ar instrukcijām. Videoklipā ir parādīti piemēri, kā rīks var palīdzēt datu meklēšanā un analīzē nelegālo atkritumu pārvadājumu jomā.

Ir rīks uzlabo piekļuvi vēsturiskajiem datiem, kurus var izmantot turpmākajā darbā ar lietām, un var palīdzēt iegūt izlūkošanas informāciju. Kriminālizpētes rezultātā iegūtie dati satur informāciju par konkrētu atkritumu plūsmu neaizsargātību pret noziedzīgām darbībām, to, kā tas notiek un kā to var atklāt.

Šībrīža rīks ir prototips, kas balstīts tikai uz Nīderlandes lietām. Lai veidotu plašāku datu kopu, ir ieteicams sasaistīt datu sistēmas no citiem tiesu ekspertīžu institūtiem visā ES un iekļaut tās šajā kriminālistikas rīkā.

.

Videoieraksts ir izklāstīts turpmāk.

Subscribe to our newsletter