IMPEL Logo

WasteForce, video om ett verktyg för analys av kriminaltekniska miljödata

15 Jun, 2021

För att förklara hur verktyget “Forensic Data Analysis for Waste Trafficking Tool” som publicerats av WasteForce-projektet fungerar, har en instruktionsvideo publicerats. Videon visar exempel på hur verktyget kan stödja datahämtning och analys inom området olagliga avfallstransporter.

Verktyget förbättrar tillgången till historiska data som kan användas i framtida fall och kan hjälpa till att få underrättelseinformation. Data som genereras av kriminalteknisk forskning innehåller information om specifika avfallsströmmars sårbarhet för brottslig verksamhet, hur det sker och hur detta kan upptäckas.

Det nuvarande verktyget är en prototyp som endast baseras på nederländska fall. För att generera ett bredare dataset rekommenderas att koppla datasystem från andra kriminaltekniska institut i hela EU och inkludera dem i detta kriminaltekniska verktyg.

Videon presenteras nedan.

Subscribe to our newsletter