IMPEL Logo

WasteForce, видео за инструмент за анализ на съдебномедицински данни за околната среда

15 Jun, 2021

За да обясним как работи “Инструментът за съдебен анализ на данни за трафика на отпадъци” публикуван от проекта WasteForce, е публикуван видеоклип с инструкции. Във видеото са показани примери за това как инструментът може да подпомогне извличането и анализа на данни в областта на незаконните превози на отпадъци.

Инструментът подобрява достъпа до исторически данни, които да бъдат използвани в бъдещи случаи, и може да помогне за получаване на разузнавателна информация. Данните, генерирани от криминалистичните изследвания, съдържат информация за уязвимостта на конкретни потоци отпадъци за престъпни дейности, как се случва това и как може да бъде открито.

Настоящият инструмент е прототип, който се основава само на холандски случаи. За да се генерира по-широк набор от данни, се препоръчва да се свържат системите за данни от други криминалистични институти в целия ЕС и да се включат в този криминалистичен инструмент.

Видеото е представено по-долу.

Subscribe to our newsletter