IMPEL Logo

WasteForce, video om værktøj til analyse af retsmedicinske miljødata

15 Jun, 2021

For at forklare, hvordan “Forensic Data Analysis for Waste Trafficking Tool” udgivet af WasteForce-projektet fungerer, er der blevet offentliggjort en instruktionsvideo. Videoen viser eksempler på, hvordan værktøjet kan understøtte dataindsamling og analyse inden for ulovlige affaldstransporter.

Værktøjet forbedrer adgangen til historiske data, der kan bruges i fremtidige sagsbehandlinger, og kan hjælpe med at indhente efterretningsoplysninger. Data genereret af kriminaltekniske undersøgelser indeholder oplysninger om specifikke affaldsstrømmes sårbarhed over for kriminelle aktiviteter, hvordan det sker, og hvordan det kan opdages.

Det nuværende værktøj er en prototype, der kun er baseret på nederlandske sager. For at generere et bredere datasæt anbefales det at sammenkoble datasystemer fra andre kriminaltekniske institutter i hele EU og inkludere dem i dette kriminaltekniske værktøj.

Videoen præsenteres nedenfor.

Subscribe to our newsletter