IMPEL Logo

WasteForce, video o nástroji pro forenzní analýzu dat z oblasti životního prostředí

15 Jun, 2021

Pro vysvětlení, jak funguje “Nástroj pro forenzní analýzu dat o obchodování s odpady” zveřejněný v rámci projektu WasteForce, bylo zveřejněno instruktážní video. Video ukazuje příklady, jak může nástroj podpořit vyhledávání a analýzu dat v oblasti nelegální přepravy odpadů.

Nástroj zlepšuje přístup k historickým údajům, které lze využít při budoucí práci na případech, a může pomoci při získávání zpravodajských informací. Data získaná forenzním výzkumem obsahují informace o zranitelnosti konkrétních toků odpadů pro trestnou činnost, o tom, jak k ní dochází a jak ji lze odhalit.

Stávající nástroj je prototypem, který vychází pouze z nizozemských případů. Pro vytvoření širšího souboru dat se doporučuje propojit datové systémy z dalších forenzních ústavů v celé EU a zahrnout je do tohoto forenzního nástroje.

Video je uvedeno níže.

Subscribe to our newsletter